Penitentiaire Inrichting Ter Apel

De gedetineerden die in Ter Apel in de gevangenis zitten, zijn vreemdelingen in strafrecht. Dit betekent dat de vreemdelingen verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit of door de rechter hiervoor zijn veroordeeld. Ook verblijven ze illegaal in Nederland en/of zijn ze ongewenst verklaard na hun misdrijf. Na het uitzitten van hun straf moeten ze Nederland verlaten. Tijdens hun verblijf in de inrichting werken ze aan de terugkeer naar hun land van herkomst.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden ze de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram