Bouwmensen DNWO/BAD

Bouwmensen is een landelijke naam in opleidingen voor bouw en infra. Bouwmensen DNWO is regionaal voor Drenthe en Noord-West Overijssel hét opleidingsbedrijf voor de bouw. Wij leiden, middels de BBL route, jongeren op tot timmerman en metselaar in samenwerking met de gezamelijke aannemers in Drenthe en Noord-West Overijssel. Daarnaast voeren wij een detacheringsbureau voor de bouw genaamd Bouw Academy Drenthe (BAD). Medewerkers die werkzaam zijn voor BAD worden gedetacheerd bij aannemers in ons werkgebied en krijgen de mogelijkheid om zich middels korte opleidingen verder door te ontwikkelen in het beroepsveld.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram